Home

Welkom bij AllesOverToetsen.

Deze site is bedoeld voor iedereen die toetsen maakt en/of beoordeelt.

Wat is een Toets?

Een toets is een meetinstrument om het niveau van de vaardigheid van een persoon vast te stellen.

Die vaardigheid kan heel eenvoudig zijn, zoals bv. het optellen van twee getallen, of het reproduceren van bepaalde kennis, maar ze kan ook heel complex zijn, zoals bv. het uitvoeren van een harttransplantatie.

Als we een toets hebben afgenomen, kunnen we op basis van het resultaat, een beslissing nemen over de getoetste persoon.

Zo’n beslissing kan heel klein zijn, bv. een sticker krijgen van de juf, maar ook heel zwaarwegend, zoals het toekennen van een vliegbrevet.

About

naar een idee van Helma Vlas en Jan Meeuwissen.

Contact

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.